Tag Archives: finder

Jak uvolnit msto na disku od velkch soubor

Znme tu situaci, kdy ns pota upozorn, e na disku dochz msto. Mnohdy nm zabraj msto velk soubory, na kter jsme jaksi v prbhu asu zapomnli. Natst Mac OS X m v sob zabudovan nstroj, kter nm pome najt jakkoliv vt soubor. Otevete Finder. Stisknte klvesou zkratkuCommand + F pro hledn. V hornm panelu kliknte […]

Leave a comment Continue Reading →