Tag Archives: autokorekce

Jak vypnout autokorekci na Lionu

Pokud vm vad, e OS X Lion neustle opravuje vae texty, tak mete jednodue a rychle autokorekci vypnout. Z doku vyberte Pedvolby systmu a pot zvolte Jazyk a text Kliknte na zloku Text a odkrtnte pole Automaticky opravovat pravopis Pravdou je, e autokorekce inteligentnj ne pedchozch OS X, ale pesto vm me vadit.

1 Comment Continue Reading →