Nco o mn

Martin Kudrna, absolvent Vysok koly ekonomick, sportovec se zjmem o Apple produkty. Tento blog pu proto, e m bav sdlet informace, kter mohou bt uiten. Nesnam se jt cestou aktulnho zpravodajstv. Snam se pst o vcech, kter jsou snadno vyuiteln a pouteln :-)

Moje zazen:

  • Mac mini Core 2 Duo 2.4GHz/5GB/320GB/GeForce 320M/SD
  • iPhone 5
  • iPad (3rd generation)