Archive | Aplikace RSS feed for this section

Jak si nahrt Aperture zdarma

Vera jsem v nvodu informoval o zpsobu, jak si zdarma nahrt nov iWork. Jak je znmo, tak Apple zmnil zpsob distribuce aktualizac a dky tomu je mon, e kdy OS X Mavericks najde na vaem Macu star aplikace od Applu, tak vm zdarma nabdne jejich aktualizaci. Dalo by se ct, e tento postup je pinejmenm […]

16 Comments Continue Reading →

SubsMarine: titulky k filmm na Mac

Kdy jsem jet pouval Windows, tak jsem byl zvykl na pehrva BS Player, kter uml automaticky sthnout titulky k danmu filmu nebo serilu. Na Macovi jsem podobnou alternativu hledal docela dlouho, a jsem nael aplikaci SubsMarine. Tato aplikace umouje jednodue vyhledvat titulky k filmm na vaem potai. Vyhledvn je naprosto jednoduch: Prvnm krokem specifikujete sloku, […]

1 Comment Continue Reading →

Mountain Tweaks: mte jednodue nastaven Mac OS X

Po velkm spchu s Lion Tweaks norsk vvojFredrik Wiker nezahlel a vytvoil ulitu Moutain Tweaks, dky kter mete mnit vzhled aplikac, vypnat a zapnat rzn funkce, mnit rzn nastaven Mac OS X bez jeho hlub znalosti. Konkrtn pak Kalendi a Kontaktm mete vrtit jeho pvodn vzhled z Liona, nebo dte levmu panelu v Finderu barevn […]

Leave a comment Continue Reading →

Mac App Store je pln slev s pchodem dne Dkuvzdn

Jako je tomu kad rok, tak i letos se na Mac App Store objevuj velk slevy s pchodem Dne dkuvzdn. Mlokdo z ns bude za 10 dn porcovat krocana, ale vm, e vtina vtina vyuije toto obdob k nkupu njak ze zlevnnch aplikac nebo her. Zlevnn hry sice nejsou pln novinky, ale jejich multiplayer md […]

Leave a comment Continue Reading →

RSS zprvy v notifikanm centru Mountain Lion

Mac OS X u dle nezahrnuje vestavnou RSS teku v pot nebo Safari, co me nkomu chybt. S aplikac RSS.appmete tento problm hladce a elegantn vyeit, kdy RSS zprvy budete mt pmo v notifikanm centru.RSS.app lze snadno ovldat z hornho panelu Mac OS X, kde lze pmo tak pidvat RSS zdroje a nastavit interval pro […]

Leave a comment Continue Reading →

Window Magnet: Mac aplikace na lep prci s okny

Mac aplikace Window Magnet je jednou z nejstahovanjch aplikac na eskm Mac AppStore od eskch vvoj zCrowdCaf. Jedn se vlastn o ulitu, dky kter mete kad oteven okno pichytit k pedem danm st monitoru. Uivatel Windows 7 u vc o co jde, protoe maj tu funkci nativn podporovanou operanm systmem. Pedstavte si situaci, kdy pete […]

Leave a comment Continue Reading →

Live Wallpaper: iv pozad pro v Mac

Mte nkdy pocit, e vae plocha na Macu je ponkud nudn a chtla by trochu oivit? eenm pro vs me bt aplikace Live Wallpaper, kter m v zsob 16 pknch tmat s ivmi hodinami a pedpovd poas. Nkter pozad z nabdky dok bt i animovan. Napklad pednastaven plocha vesmru z Moutain Lion vypad s ltajcmi […]

Leave a comment Continue Reading →

iMessage: Poslejte video zprvy zdarma

S iOS 5 pila monost poslat zdarma zprvy mezi iPhony a iPady pomoc iMessage. Jak jist vte, tak iMessage zvld i posln vide, take pro ho nevyut pro krtk video vzkazy. Mete namtnout, e videa jsou daleko obshlej ne fotografie, co se te velikosti, tud jejich odesln bude trvat del dobu. Toto omezen vak mete […]

1 Comment Continue Reading →

Tab Launcher: Zlepen organizace aplikac na Macu

Existuje spousty zpsob jak spoutt aplikace, napklad teba pomoc Docku,Mission Control, Launchpadu a dalch. Vtinou pouvme metodu, kter nm nejvce vyhovuje. Pedstavte si Dock, kter jde barevn upravit a vytvoit si na m sv vlastn karty aplikac. Na Mac App Store jsem narazil na ulitu, dky kter je to mon. TabLauncher vm uke dal monost […]

Leave a comment Continue Reading →

ClipMenu: Spravujte svj clipboard na Mac OS X

Zkratku Copy & Pastezn snad kad uivatel Maca. Troufnu si ct, e nen den, kdyby nikdo z ns tuto zkratku nepouil. Bohuel systm si pamatuje vdy jen posledn koprovn a kad dal to pedel smae. Pokud by jste chtli zobrazit a pout historii vech text, soubor, obrzk, kter jste si koprovali do clipboardu, tak zkuste […]

1 Comment Continue Reading →

Window Tidy: Efektivnj prce s okny

Kolikrt se vm u stalo, e jste potebovali mt oteven dva dokumenty najednou. M se to stv celkem asto. Uebnici mm naskenovanou v PDF a poznmky si dlm do Wordu. Nestl peklikvn oken je dost otravn. Samozejm, e si mohu ob okna zmenit a poskldat si je vedle sebe, ale posouvat okna run do poadovanho […]

Leave a comment Continue Reading →