Archive | Aplikace RSS feed for this section

Jak uvolnit RAM a vyistit iPhone od nepotebnch soubor

RAM Assistant je free ulita pro iPhone, kter umouje odstranit vechny nepotebn soubory a zvit rychlost perozdlenm diskovho prostoru. Prvn funkce Junk provede hloubkovou analzu vech nainstalovanch aplikac a smae nepotebn soubory. Bhem mazn se me objevit hlka loit je tm pln. Tuto hlku sta odkliknout. Po skonen mazn aplikace zobraz kolik megabajt soubor smazala. […]

Leave a comment Continue Reading →

Jak rozbalit staen soubory na iPhonu

Obas me nastat situace kdy potebujete rozbalit njak zabalen soubor, kter vm pijde emailem nebo ho sthnete z internetu. Tento problm lze snadno vyeit otevenm zabalenho souboru v aplikaci iZip. Aplikace nabdne klasickho souborovho manaera, ve kterm lze soubory libovoln koprovat, pesouvat nebo pejmenovat. Rozbalen soubory lze dle sdlet, nebo otevrat v jinch aplikacch. Pokud […]

Leave a comment Continue Reading →

SlowCam: zpomalen nahrvn videa i pro iPhone 5 a 5C

Pi pedstaven iPhonu 5s bylo zpomalen nahrvn videa tzv. slow motion jedna z nejdiskutovanj vc. Videa jsou v iPhonu 5s nahrvan pi 120 fps (snmk za vteinu). Akoliv iPhone 5 nen vybaven touto funkc, tak Apple dovolil aplikacm v nov APIiOS 7 monost nahrvat videa s 60 fps. Prv tto funkce vyuv aplikace SlowCam u […]

Leave a comment Continue Reading →

InstaWeather Pro: tak trochu jin poas

Aplikace InstaWeather Pro pat dlouhodob k nejstahovanjm aplikacm v kategorii poas v mnoha zemch. Samotn polt vvoji tvrd: „InstaWeather Pro nen jen dal nudn nudn aplikace pepovdi poas“. A opravdu nen. Aplikace ve verzi 3.3.2 u opravdu dozrla a nabz uivateli pedpov poas s velkou porc zbavy. Kolikrt u jste urit byli na njakm hezkm […]

Leave a comment Continue Reading →

TeeVee 2: v serilov pomocnk

TeeVee 2 je u znm aplikace dky svmu spnmu prvnmu dlu a stoj za n et vvoji z CrazyApps. Jedn se o aplikaci, dky kter u vm neunikne dn oblben seril.Hned po sputn aplikace si vyberete sv oblben serily, kter se pkn roztd do box podle nejbl vyslan epizody. Vbr seril je opravdu rozshl, najdete […]

Leave a comment Continue Reading →

3 zajmav aplikace na vyuit fotoapartu

V dnen recenzi vm uku ti rzn, mnou vybran, zajmav aplikace na vyuit fotoapartu a netradin zpracovn snmk. Photosynth Jako prvn bych pedstavil mobiln aplikaci od Microsoftu, vychzejc z jejich desktopovho projektu Photosynth bc na technologii Silverlight (obdoba Adobe Flash). Photosynth je mobiln aplikace uren pro 360stupov panoramatick snmkovn. Princip je takov, e kad snmek […]

Leave a comment Continue Reading →

Photo Eraser: odstrate pebyten objekty z fotografi

Urit se vm nkdy stalo, e jste udlali pknou fotografii, ale na zbr se dostal njak objekt, kter celou expozici kaz. Pokud znte aplikaci InPaintz Mac Store, tak vm uritPhoto Eraser nebude ciz. Jedn se o aplikaci, kter doke vymazat pebyten objekty z fotograf. ttekem oznate urit objekt a pak nechte pr vtein pracovat samotnou […]

Leave a comment Continue Reading →

Baterie v zkch: jak zvit jej vdr

Jste na cestch, nemte po ruce iPhone dokovac stanici, baterie viPhonu Vm ubv snad svtelnou rychlost a vy jet potebujete stihnout vydit pr dleitch hovor? Pak se nabz mal pomocnk jmnem Battery Saver. Samozejm se nejedn o dn perpetum mobile, kter Vm zaru dvojnsobnou vdr baterie. Battery Saver je uiten aplikace, kter umon Apple iPhonu […]

Leave a comment Continue Reading →

Zachra neka: odddechovka na podzimn veery

Studio Alda Games je novkem mezi vvoji potaovch her. Vzniklo v Brn roku 2013 a v krtkm ase od svho zaloen vytvoilo podaen debut s nzvem Zachra neka. Jde o logickou hru pro tablety, chytr telefony a multimediln pehrvae se systmem iOS a Android, kterou si ji nkolik dn me kad zjemce sthnout zcela zdarma […]

1 Comment Continue Reading →

Instant Fitness: osobn fitness trenr na iPhone

Dnes jsme si pro vs pipravili jednu fitness aplikaci pro iPhone. Jmenuje se Instant Fitness a m ji na starost znam vvoji ze spolenosti Azumio. Aplikac Instant Fitness je vborn fitness trenr a mete se s n udrovat ve form, a u jste doma, vhotelovm pokoji nebo vposilovn.Tato posilovac aplikace na iPhone je vhodn jak […]

Leave a comment Continue Reading →

Yahoo Weather: poas na iPhone s vlastn fotografi

U je to pr tdn co se na AppStore objevila aplikace Yahoo Weather. Podle m je to jedna z nejpovdenjch aplikac poas na iPhone. Na prvn pohled si vimnete podaen typografie a krsnch fotografi jednotlivch mst, kter se mn v zvislosti na aktulnm poas. Tyto fotografie jsou erpny z fotografick databze Flickr, kter vak neobsahuje […]

Leave a comment Continue Reading →

Dlunek: mjte sv spolen vdaje pod kontrolou

Dlunek je k dispozici ji od roku 2011 a za tu dobu se stal pro mnoh uivatele nezbytnou aplikac pro ptele, spolubydlc, nebo kolegy, kte potebuj udret podek ve spolench vdajch. Aplikace se hod, kdy plnujete vlet ve skupin nebo prty a neustle ete „kdo co platil“ a „kdo by ml platit te“. Celkem si […]

Leave a comment Continue Reading →

Solar: Minimalistick poas na iPhone

Aplikace Solar se nachz na AppStore u necel rok a za tu dobu si vyslouila nkolik pochvalnch recenz od pednch Apple magazn. Jde vlastn o poas na iPhone v minimalistickm designu, kter zobrazuje pouze as, datum, polohu a poet stup celsia. Ovldn je tak minimalistick pomoc jednoduchch gest. Pejet prstem zespoda displeje nahoru posunujete pedpov […]

Leave a comment Continue Reading →

Slideshark: profesionln aplikace na prezentace v iPadu

U pes milion staen a zaregistrovanch t. SlideShark je nejstahovanj aplikace v oblasti prohlen a sdlen prezentac na iPhone a hlavn iPad. Dlouho jsem hledal aplikaci, kter pi prohlen prezentace v iPadu zanech pvodn styly, fonty a dal grafick prvky v pvodnm formtu, kter jsem vytvoil na potai. Slideshark je vborn nstroj pro ty, co […]

Leave a comment Continue Reading →

iLapse: pemnte svj iPhone v asosbrn nstroj

Aplikace iLapse umouje poizovat asosbrn zrychlen fotografie. Jedn se o zpsob zaznamenvn udlost tak, e snmkov frekvence zznamu je mnohem ni ne snmkov frekvence pi pehrvn. Finlnm vsledkem je zznam, sloen z jednotlivch fz, kter je voln pozorovateln pro lidsk oko. Nezapomete, e zbry, kter budete poizovat, mus bt v dlouhm asovm intervalu, aby jejich […]

1 Comment Continue Reading →