Archive | Aplikace RSS feed for this section

Jak rozbalit staen soubory na iPhonu

Obas me nastat situace kdy potebujete rozbalit njak zabalen soubor, kter vm pijde emailem nebo ho sthnete z internetu. Tento problm lze snadno vyeit otevenm zabalenho souboru v aplikaci iZip. Aplikace nabdne klasickho souborovho manaera, ve kterm lze soubory libovoln koprovat, pesouvat nebo pejmenovat. Rozbalen soubory lze dle sdlet, nebo otevrat v jinch aplikacch. Pokud […]

Leave a comment Continue Reading →

SlowCam: zpomalen nahrvn videa i pro iPhone 5 a 5C

Pi pedstaven iPhonu 5s bylo zpomalen nahrvn videa tzv. slow motion jedna z nejdiskutovanj vc. Videa jsou v iPhonu 5s nahrvan pi 120 fps (snmk za vteinu). Akoliv iPhone 5 nen vybaven touto funkc, tak Apple dovolil aplikacm v nov APIiOS 7 monost nahrvat videa s 60 fps. Prv tto funkce vyuv aplikace SlowCam u […]

Leave a comment Continue Reading →

ScanerPro: kapesn skener v iPhonu

asto potebujete nco naskenovat a nemte po ruce skener, ale iPhone ano? Tak pesn pro Vs je tu recenze aplikace Scaner Pro.Aplikace vs pivt jednoduchou obrazovkou, kde budete moct vyfotit nov dokument, neboj jej vybrat z galerie fotografi. Zvolte-li prvn monost a namete fotoapart na dokument, tak algoritmus sm rozpozn kraje dokumentu. Pokud vyberete druhou […]

Leave a comment Continue Reading →

3 zajmav aplikace na vyuit fotoapartu

V dnen recenzi vm uku ti rzn, mnou vybran, zajmav aplikace na vyuit fotoapartu a netradin zpracovn snmk. Photosynth Jako prvn bych pedstavil mobiln aplikaci od Microsoftu, vychzejc z jejich desktopovho projektu Photosynth bc na technologii Silverlight (obdoba Adobe Flash). Photosynth je mobiln aplikace uren pro 360stupov panoramatick snmkovn. Princip je takov, e kad snmek […]

Leave a comment Continue Reading →

Slideshark: profesionln aplikace na prezentace v iPadu

U pes milion staen a zaregistrovanch t. SlideShark je nejstahovanj aplikace v oblasti prohlen a sdlen prezentac na iPhone a hlavn iPad. Dlouho jsem hledal aplikaci, kter pi prohlen prezentace v iPadu zanech pvodn styly, fonty a dal grafick prvky v pvodnm formtu, kter jsem vytvoil na potai. Slideshark je vborn nstroj pro ty, co […]

Leave a comment Continue Reading →

iLapse: pemnte svj iPhone v asosbrn nstroj

Aplikace iLapse umouje poizovat asosbrn zrychlen fotografie. Jedn se o zpsob zaznamenvn udlost tak, e snmkov frekvence zznamu je mnohem ni ne snmkov frekvence pi pehrvn. Finlnm vsledkem je zznam, sloen z jednotlivch fz, kter je voln pozorovateln pro lidsk oko. Nezapomete, e zbry, kter budete poizovat, mus bt v dlouhm asovm intervalu, aby jejich […]

1 Comment Continue Reading →

Display Recorder: nahrajte si vlastn obrazovku

Aplikaci Display Recorder mete u znt z Cydie, kde se stala velmi populrn. Nyn si j vak mete sthnout oficiln z AppStore a pekvapiv s vce funkcemi, ne kter mla na Cydii. Clem tto aplikace je monost nahrt vai obrazovku iPhonu nebo iPadu v relnm ase. Natoen video je pak mon ihned nahrt na YouTube. […]

Leave a comment Continue Reading →

Placen aplikace a hry na iPhone zdarma s FreeMyApps – zkuenosti

O bezplatnm stahovn aplikac ze serveru FreeMyApps bylo u napsno spousty nvod, tak jsem rozhodl, e tuto slubu vyzkoum na vlastn ki. Cel princip stahovn aplikac zdarma spov v tom, e si nejdve muste sthnout sponzorsk aplikace zdarma, co pomh jejich vvojm dostat aplikaci do vych pater ebku na AppStore. Kad sponzorsk aplikace je ocenna […]

2 Comments Continue Reading →

iMessage: Poslejte video zprvy zdarma

S iOS 5 pila monost poslat zdarma zprvy mezi iPhony a iPady pomoc iMessage. Jak jist vte, tak iMessage zvld i posln vide, take pro ho nevyut pro krtk video vzkazy. Mete namtnout, e videa jsou daleko obshlej ne fotografie, co se te velikosti, tud jejich odesln bude trvat del dobu. Toto omezen vak mete […]

1 Comment Continue Reading →

WinZip: Otevrejte zabalen soubory na iOS

WinZip je jednm z nejpopulrnjch archivanch nstroj pro Windows i Mac OS X za poslednch 20 let. Pro ty, kterm tato aplikace schzela, tak urit budou poteni, protoe ped pr dny vyla na App Store. S WinZipem mete otevt jakkoliv zazipovan archiv, dokonce zvldne i plohy email. Aplikace je univerzln pro iPhone i iPad. Dal […]

Leave a comment Continue Reading →

Action Movie FX: akn video efekty na iPhone

Pokud jste chtli nkdy pidat ke svmu snmku njak akn video efekty na iPhone a ohromit s nm ptel, tak mte jedinenou anci. Pomoc aplikace Action Movie mete vloit do svch vide pkn akn motivy a dodat jim nov rozmr. Pro zatek jsou v aplikaci zdarma dva efekty – vybuchujc raketa a padajc automobil. Prosted […]

Leave a comment Continue Reading →

SkyDrive: Cloudov een od Microsoftu na iOS

Jak jste si u mohli vimout s pchodem iCloudu od Applu, tak zaala cloudov vlka. Ani Microsoft nestoj opodl a vydal aplikaci SkyDrive pro iOS a Windows Phone Mango. Tato aplikace umon pstup ke vem soubor, kter mte uloen ve slub SkyDrive. SkyDrive je sluba obdobn Dropboxu, kdy do virtulnho loit ukldte vechny druhy dat […]

2 Comments Continue Reading →

Song2Email: Poslejte hudbu z iPhonu emailem

Song2Email je jednoduch aplikace, kter m za kol poslat v song z iPhone na jakkoliv email. Cel proces je velmi rychl a nezabere vc ne pr vtein. Po sputn aplikace vyberete ve vai knihovn song kliknutm na modrobl „+“ za nzvem songu a pot vpravo nahoe na Done. Psnika se automaticky pid jako ploha do […]

Leave a comment Continue Reading →

Meteoric: Stahujte filmy a hudbu pmo do iPhonu nebo iPadu

U jsem vyzkouel spousty download manaer pro iPhone i iPad, ale pokad jsem s nimi ztratil trplivost, kdy jsem se pokouel nco sthnout z upload sever a prost to nelo. Nechtl jsem ztrcet as a hledat pro to nejde, chtl jsem prost, aby to fungovalo hned. Dnes jsem narazil na aplikaci Meteoric, sthnul j a […]

18 Comments Continue Reading →

Facebook Messenger: Jednoduch a rychl chatovn

Mnoho lid lid u ns i ve svt pouv Facebook jako standardn nstroj pro komunikaci mezi sebou. Mme zde svoje ptel, spoluky nebo i pracovn kontakty.Facebook mezitm nedvno vydal zatm nejvt aktualizaci pro svoj iOS aplikaci a o pr dn pozdji vydal iFacebook Messenger. Spousty uivatel aplikace Facebook pro iPhone mi urit d za pravdu, […]

Leave a comment Continue Reading →