Archive by Author

Instant Fitness: osobn fitness trenr na iPhone

Dnes jsme si pro vs pipravili jednu fitness aplikaci pro iPhone. Jmenuje se Instant Fitness a m ji na starost znam vvoji ze spolenosti Azumio. Aplikac Instant Fitness je vborn fitness trenr a mete se s n udrovat ve form, a u jste doma, vhotelovm pokoji nebo vposilovn.Tato posilovac aplikace na iPhone je vhodn jak […]

Leave a comment Continue Reading →

iLapse: pemnte svj iPhone v asosbrn nstroj

Aplikace iLapse umouje poizovat asosbrn zrychlen fotografie. Jedn se o zpsob zaznamenvn udlost tak, e snmkov frekvence zznamu je mnohem ni ne snmkov frekvence pi pehrvn. Finlnm vsledkem je zznam, sloen z jednotlivch fz, kter je voln pozorovateln pro lidsk oko. Nezapomete, e zbry, kter budete poizovat, mus bt v dlouhm asovm intervalu, aby jejich […]

1 Comment Continue Reading →