SlowCam: zpomalen nahrvn videa i pro iPhone 5 a 5C

Pi pedstaven iPhonu 5s bylo zpomalen nahrvn videa tzv. slow motion jedna z nejdiskutovanj vc. Videa jsou v iPhonu 5s nahrvan pi 120 fps (snmk za vteinu). Akoliv iPhone 5 nen vybaven touto funkc, tak Apple dovolil aplikacm v nov APIiOS 7 monost nahrvat videa s 60 fps. Prv tto funkce vyuv aplikace SlowCam u iPhonu 5 a iPhonu 5c. Pesn jak tvrd popis aplikace na App Store, tak SlowCam vyuv maximln monost snmkov frekvence, kter je vak omezeno typem iOS zazen. Aplikaci SlowCam mohou pouvat i uivatel iPhonu 4 a 4s, kte mohou natet pi 30 fps. Pi bn nahrvn lze tak zpozorovat lep kvalitu videa, ne z klasick aplikace od Applu.

Tags: ,