ScanerPro: kapesn skener v iPhonu

asto potebujete nco naskenovat a nemte po ruce skener, ale iPhone ano? Tak pesn pro Vs je tu recenze aplikace Scaner Pro.Aplikace vs pivt jednoduchou obrazovkou, kde budete moct vyfotit nov dokument, neboj jej vybrat z galerie fotografi. Zvolte-li prvn monost a namete fotoapart na dokument, tak algoritmus sm rozpozn kraje dokumentu. Pokud vyberete druhou monost a zvolte vyfocen dokument v galerii, budete mt pak monost oznait text run, nebo zase nechat algoritmus, aby za vs oznail kraje strnky automaticky. Vyfocen dokument je bhem pr vtein zpracovn do ernoblho formtu, kdy lpe vynikne psmo. V nastaven vak lze dokumentu vrtit barvy, upravit jas, kontrast a ve nsledn uloit.

20140122-063849.jpg

Vfocen sken lze uloit do obrzk, nebo sdlet na cloudov sluby WebDAV, Dropbox, Evernote , Google Drive a iCloud (mus bt povoleno v nastaven). Uitenou funkc je tak monost nahrt dokument do aplikac, kter mte v iPhonu a um pracovat s obrzkovmi nebo PDF soubory (lze zabezpeit heslem pmo v aplikaci). U mfungovaly napklad aplikaceGoodReader, Skitch, Dropbox, WhatsApp nebo Camera+.Samozejmost je prohazovn poad strnek po dokonen skenu, nebo dodatenm pidn dalho vyfocenho dokumentu zobrzkov galerie, i znovu vyfocen novho dokumentu.Dal funkce tto aplikace jsou monosti komprese dat, narovnn papru pi kosohlm snmn, vyblen, odstrann mench neistot a zvrazova.

Tags: ,