3 zajmav aplikace na vyuit fotoapartu

V dnen recenzi vm uku ti rzn, mnou vybran, zajmav aplikace na vyuit fotoapartu a netradin zpracovn snmk.

Photosynth

Jako prvn bych pedstavil mobiln aplikaci od Microsoftu, vychzejc z jejich desktopovho projektu Photosynth bc na technologii Silverlight (obdoba Adobe Flash). Photosynth je mobiln aplikace uren pro 360stupov panoramatick snmkovn. Princip je takov, e kad snmek je nutn vytvoit zvl. Dal napojujc snmek m rmeek a automaticky pozn, jestli je mon udlat fotografii. Tato metoda je vak obas chybov, snmky se patn skldaj, tud existuje pravdpodobnost nedokonalho vsledku. Vlastn vtvor je mon sdlet v Photosynth komunit a vystavit ho tak na odiv jinm uivatelm, kte mohou dvat Like nebo komentovat. Vhoda tto komunity je v tom, e se mete podvat na rzn zajmav msta kdekoliv na svt. Aplikace samotn m modern Flat design. Photosynth se jednodue ovlda pro zatenka nen tk na pochopen.

123D Catch

Jako dal z trojice bych pedstavil aplikaci 123D Catch z dlen Autodesku. Jedn se tak o mobilnho pbuznho z desktopov verze. Tato aplikace je urena pro pln naskenovn objektu do 3D i s texturami. Nejprve je nutn fotografovat v 360stupnch v ose okolo snmanho objektu. Snmk je poteba opravdu hodn, destky a stovky, v rznch vzdlenostech a detailech. Vsledek se zpracuje na serverech Autodesku, kde se zpt odele do aplikace, ale je nutn se pedem zaregistrovat. Tento proces bv zdlouhav a je zvisl na rychlosti pipojen. Ke zpracovn dat je nutn dodat, e jeden patn nehodc se snmek me zhatit cel vsledek, take hroz opakovn procesu, dokud nebude dle vaich pedstav. Jedn se o zajmav zpsob skenovn objekt, kter se hod grafikm i kutilm. Vtvory ostatnch je mon si prohldnout v zloce Community. Tyto funkce lze tak propojit s dalmi produkty firmy Autodesk.