Photo Eraser: odstrate pebyten objekty z fotografi

Urit se vm nkdy stalo, e jste udlali pknou fotografii, ale na zbr se dostal njak objekt, kter celou expozici kaz. Pokud znte aplikaci InPaintz Mac Store, tak vm uritPhoto Eraser nebude ciz. Jedn se o aplikaci, kter doke vymazat pebyten objekty z fotograf.

photoeraser3

ttekem oznate urit objekt a pak nechte pr vtein pracovat samotnou aplikaci. Oznaovn objekt zatm nen pln plynul a chtlo by urit jet doladit. Obas je v hodn vymzac proces zopakovat, aby se doshlo „istjho“ vymazn. Vsledek pak mete jednodue porovnat s originln fotografi pmo v aplikaci. Samozejmost je monost sdlen fotograf na Facebook, Twitter nebo ji mete poslat emailem.

Tags: ,