Baterie v zkch: jak zvit jej vdr

Jste na cestch, nemte po ruce iPhone dokovac stanici, baterie viPhonu Vm ubv snad svtelnou rychlost a vy jet potebujete stihnout vydit pr dleitch hovor? Pak se nabz mal pomocnk jmnem Battery Saver. Samozejm se nejedn o dn perpetum mobile, kter Vm zaru dvojnsobnou vdr baterie. Battery Saver je uiten aplikace, kter umon Apple iPhonu uetit a kolem jedn hodiny denn.Tato aplikace m nkolik uitench funkc, znich nejuitenj je ta, kter ukazuje, jak moc jednotliv aplikace baterii vybj. Dky tomu zjistme, e napklad 3G s, wifi nebo lokalizace nm zbaterie vycucaj snad nejvt st vbec. Tak rad, kter sluby a aplikace je lep vypnout a tm zskat minutu i dv navc.

Tags: