iOS 7 beta 4 [zkuenosti]

V beta testovn se opt potvrdilo, co verze, to originln systm. Zmny nejsou velk, ale peci jenom na detailech si Apple zakld. tvrt verze by se dala oznait za ipkovou. ipkov, protoe nejvce viditelnch zmn se odehrlo na tomto malm grafickm symbolu. Nkde ipky pibyly, nkde se zmnili.

  • ovldac centrum na zamen obrazovce – zmna ipky na rovnou linku. Objevil se decentn npis se ipkou „odemknte pejetm

lockedscreen lockedscreen2

Dal zmny na tchto dvou litch probhly v bhu aplikace ve horizontln poloze. Pi gestu vysunut horn nebo spodn lity se zobraz ukazatel a je ohranien obdlnkovm polem. Dalm vznamnou novinkou je nov pechodov gesto v Notifikanm centru, nyn lze ovldat taenm prstem do stran a zjistit co obsahuj obrazovky Dnes, Ve a Zmekan.

  • Ve funkciTelefonse zakulatily okraje, jak pi vytoen sla, tak i pi pijet.

call

  • Ve fotoapartu se volba HDR do horn sti obrazovky.

hdr3hdr2

Dal mnou vypozorovanou novinku je integrace kalende do psanho textu. Te zrovna netum, zda je to nov funkce prv bet 4, ale budu rd, kdy mi to do diskuse pod lnek nkdo objasn. Pokud v psanm textu napklad ve Zprvch, nebo Poznmkch napete ztra odpoledne nebo pesn datum, tak se text podtrhne (podobn jako u telefonnho sla nebo odkazu) a stane se aktivnm. Po vybrn textu se vysune lita s monostmi: vytvoit udlost a zobrazit v kalendi a koprovat. Tato funkce zatm nedoke rozeznat asov uren, jako je napklad ztra, ztra dopoledne, pozt atp., ale detekuje pesn jen ztra odpoledne a datum. Urit se jedn o zajmavou funkci, kter bude dotaena do dokonalosti a usnadn penen udlost do kalende.