iOS 7 beta 3 [zkuenosti]

Jsme v polovin testovn iOS7 beta 3 a poprv mohu ci, e systm je pouiteln. Od nainstalovn aktualizace mi zatm systm nespadl ani nezpsobil pd jin aplikace. Ale peci jenom, ne ve funguje na sto procent. Apple dl kad dva tdny velk pokroky a prce je rozhodne vidt. Po msci pouvn mohu ci, e jsem si na flatovou grafiku zvykl. Pijde mi na oko lbivj a neunavuje pi prci, i kdy z potku jsem ml neutrln nzor, kter se mn v pozitivn. Stle mi ale vad zdlouhavost nkterch hlavnch grafickch pechod. Chcete-li spustit aplikaci, pechod vm to ale nedovol, jeliko stle probh. Jedn se opravdu o velmi krtk okamik (zlomek sekundy), ale pesto zanech dojem neplynulosti.

Novinky

Velk zmny se nekonaly. Apple pouze zlepil rychlost a spolehlivost, ale zrove pidal nov grafick animace. Nejviditelnj je natn aplikace pi instalaci. Nyn se grafick natn zobraz, jako kruhov vse. Tento efekt by se dal pirovnat k hodinm. Dle pak pibylo vyhledvn ve Zprvch, Poznmkch a v aplikaci Hudba. Mrn pak byl pozmnn pechod ve vyhledvac funkci Dashboat. V Safari zmizela otravn velk ikonka .cz, kter byla nahrazena pouze tekou. Mete porovnat s obrzky ve. V systmu byl zvolen tlust font psma, zatm to nen zcela sjednoceno. Barvy sloek se adaptuj podle nastavenho pozad.

ios 7 beta 3 sloka1ios7 beta 3 pozad

Nov vs automaticky pepne Safari do dan aplikace, pokud kliknete na dan odkaz napklad Facebook nebo Twitter, ve starch verzch systmu to tak fungovalo, nebo se nejprve naetla strnka a pot jsme museli pepnout run do aplikace. Jeden nov efekt, kterho jsem si viml nedvno se tk notifikanho centra a oznamovac litiky (sms, zprvy, aplikan notifikace). Kdy se objevuje tato lita, lze na n kliknout a ta se pepne do dan aplikace, ale kdy zrove s touto litou vysunete ze shora notifikan centrum, jakoby se do toho vno. Urit zajmav a lbiv animan pechod. Zmn bylo vce, ale tyto povauji za zsadn. Nyn bude Apple odlaovat systm k dokonalosti, ale stle me nm pekvapit.

ios7 beta 3 poas

Chyby

Vvoj iOS 7 beta je opravdu rychl, proto nem pln smysl je popisovat podrobn. Co verze to jsou jin chyby, nkter zaniknou jin se zase objev, nkter zstanou. Daly by se rozdlit na systmov a aplikan. Systmov vtinou udlaj systm nepouiteln – vypne se, zasekne nebo restartuje. Z aplikac mi nejvce problm dl Fotoapart. Ten mi zpsobil nejvce restart a vemonch pd iOS, Fotoapart u takto aruje od prvn verze. Dal aplikace, kterou asto pouvm a patn funguje je Skype, kter je tm nepouiteln. Nov v bet 3 mi iPhone jednou pln zamrzl. Pro pedstavu – pi zamrznut aplikace a pepnut telefonu do spornho reimu se iOS neprobud a nereaguje na nic. Z iPhonu se stane cihla. Pome a hard reset. Poprv m tato chyba opravdu vydsila. Doufejme, e tyto dtsk nemoci do finln verze zmiz. Stle jsou ped nmi ti verze Beta, Gold Master a Final.

Tags: ,