Yahoo Weather: poas na iPhone s vlastn fotografi

U je to pr tdn co se na AppStore objevila aplikace Yahoo Weather. Podle m je to jedna z nejpovdenjch aplikac poas na iPhone. Na prvn pohled si vimnete podaen typografie a krsnch fotografi jednotlivch mst, kter se mn v zvislosti na aktulnm poas. Tyto fotografie jsou erpny z fotografick databze Flickr, kter vak neobsahuje fotografie vech mst ve vech monch pedpovd poas.Yahoo Weather vak nabz monost nahrn vlastnch fotografi, kter se pak budou zobrazovat vem uivatelm, kte se budou nachzet ve mste, jeho fotografie jste nahrli.

Staen aplikace Flickr

  • Prvn vc, kterou muste udlat je, e si sthnete do iPhonu aplikaci Flickr, kde si vytvote et, nebo jen pihlste pokud u jste registrovan.
  • Kliknte na dv teky vpravo dole, kter zobraz menu More. Vyberte z nabdky volbu Search, oznate vyhledvn v kart Groups. Vyhledejte skupinu Project Weather a pidejte se do n.

projectweather

Podmnky pro nahrn fotografie

Nyn jste lenem Project Weather a mete pidvat vlastn fotografie mst, kter vak mus splovat adu podmnek.

  • Na fotografii mohou bt postavy lidi, nesm bt vak rozpoznateln.
  • Fotografie mus zobrazovat poas na obloze ve dne nebo v noci pro nsledujc podmnky: sluneno, oblano, d, snen.
  • Minimln rozmry fotografie: Na ku -1024×554 px. Na vku -680×1024 px.
  • Na fotografich jsou zakzny jakkoliv rmeky, loga, vodoznaky a texty.
  • Kad fotografie mus mt pidan geotag, tam kde byla pozena.

V procesu nahrn fotografie na Flickr vyplte zloku Groups, kde vyberete skupinu Project Weather. Geotag pak pidte kliknutm na Add a Venue.

flickr

Proces schvlen fotografie pak trv tmu Yahoo nkolik tdn.

icon
FlickrYahooPhoto & VideoFreeDownload

Tags: ,