Pehrvejte MP3 z iPhonu v aut

Jist jste ji nkdy eili, jak si pustit oblbenou hudbu ziPhone i jin apple hraky ve vaem vozu vdobr kvalit.Plny Steva Jobse byly velk, jedna zjeho viz byla tak iCar. Samotn iCar sice nikdy pedstaveno nebylo, avak do trhu sautomobily svou stopu vnesl Apple tak. VUSA je dnes bn, e nejprodvanj znaka voz Toyota m ve vtin voz vzkladn vbav pipojen na iPod, iPhone nebo iPad. Podobn zareagovali i ostatn automobilky vetn tch evropskch.Monost pipojen zazen Apple kaudiu ve vozech se zaala objevovat po nstupu prvnch iPod. Zpotku vak lo pouze o jednoduch psluenstv, kter vak neohromila kvalitou penosu a monost ovldn. Vsouasn dob ji mnoho novch voz danou integraci na iPod nebo iPhone nabz. Na evropskm trhu vak zatm asto stle za velmi tun pplatek.

 • best pharmacy
 • pharmacy technician qualifications
 • pharmacy degrees
  • gateway-300-can-usb-ipod-iphone-skoda

    

   Zazen Gateway Lite 3

   Co vak dlat, kdy mme star vz a vautosalonu nm sdl, e tento vstup lze dodlat pouze sjinm rdiem nebo dokonce novm vozem? Pak si vae MP3 z iPhonu v aut nepehrajte. Nali jsme vak een a to v podob zazen Gateway Lite 3. Toto zazen jsme vyzkoukeli siPhonem 4S a navigac ve kod Superb (2005). Nabzelo se hned nkolik druh zazen, nakonec jsme se dle doporuen rozhodli vyzkouet typ, kter nabzel nejvce monost – Gateway Lite 3 sbluetooth od vrobce Dension.Pro kvalitn penos a monost ovldn hudby ziPhonu tlatky na volantu mus jt o zazen, kter se pipoj pmo na rdio (nejde o FM penos) a proti jednoduchmu sluchtkovmu vstupu umouje komunikaci srdiem tak, jako by lo o tovrn psluenstv (CD mni).

   Instalace

   Instalace obn vyjmut rdia, v naem ppad bhem pr sekund pomoc demontnch kl a pipojen jednoho konektoru do zdky pro pipojen CD mnie. Samotn krabika se me nechat za rdiem a prothne se pouze kabel (kolbka) pro pipojen Apple zazen nebo USB, poppad se umst do pihrdky spolujezdce. Akoli se zdla mont jednoduch, nechali jsme si ji nakonec provst prodejcem, tak zdvod handsfree bylo nutn prothnout interirem na vhodn msto mikrofon.Po monti kter nakonec sinstalac mikrofonu, dokovac kolbky a konfigurac hlasitosti vech vstup trvala 1,5 hodiny, jsme mohli zhodnotit vechny funkce o kter se vz rozil.

   gateway

   Ovldn

   Po zacvaknut iPhone 4S do kolbky se objevila indikace napjen. Na rdiu jsme zvolili vstup CD changera vaplikaci shudbou na iPhone spustili pehrvn. Na displeji rdia a palubnho potae se objevilo CD5 TR1. Tlatky na volantu a rdiu jsme mohli pepnat mezi skladbami dopedu a dozadu nebo pmo ovldat hudbu ziPhonu.

   Po sprovn iPhonu sdostupnm bluetooth se vnabdce pehrvn hudby objevila ikonka vbru monho zvukovho vstupu. Po zvolen varianty Gwlite se hudba zaala pehrvat pes bluetooth. I po vyjmut iPhonu zkolbky bylo mon pepnat skladby tlatky na rdiu i volantu, stejn jako v ppad pipojen pes dokovac konektor. Kvalita zvuku pehrvan hudby byla vobou ppadech bez rozdlu vynikajc.

   Nsledn jsme vyzkoueli kvalitu handsfree. Jakmile se na displeji iPhonu objevil pchoz hovor, pozastavila se hudba pehrvan ziPhone, tn vyzvnn se ozval vreproduktorech vozu a hovor jsme pijmuli tlatkem pro dal skladbu na volantu. Kvalita reprodukce hovoru byla u ns i na stran volajcho na rovni originln handsfree sady.Vybrat volanho a zahjit hovor bylo mon pouze pmo ztelefonu.

   Dal funkce:

   • Monostpohybu pojednotlivchadresch s libovolnmi nzvy
   • Vvoj i vroba adaptr probh v Evrop z vysokohodnotnch komponent
   • Zachovnvechfunkc a prvk ovldnrdia i informanho displeje
   • Na displeji autordia i informanm displeji se zobrazuje pouze slo disku a slo jednotliv skladby
   • Zapamatovn si naposled pehrvn skladby pi pepnut na jinou funkci rdia i po plnm vypnut.
   • Bezproblmovnat vtch skladeb(100MB a vce)
   • Podpora funkce nhodn vbr (RANDOM/MIX/SHUFFLE)
   • Pipojen iPod/iPhone pesdockovac kabel, kolbku i drk vetn nabjen vech iPod a iPhone(nen soust dodvky – nutno dokoupit)
   • Jednoduch instalace (plug and play- nen poteba dnch dalch redukc), zabudovn samotnho adaptru nejlpe do pihrdky spolujezdce
   • Natn dat zUSB pamovch mdii(flash drive, hard disk)vech velikosta z iPod/iPhone bez omezen
   • Monost samostatnhoupgrade softwareverze voln dostupn na strnkch vrobce

   Celkov hodnocen

   Celkov dojmy, vzhledem ksouasnm monostem rozen starch voz o pipojen iPod/iPhone a bluetooth, jsou vce ne dobr. Kvalitu penosu hodnotme na vbornou. Pekvapenm pro ns byla kvalita streamovan hudby a monost jejho ovldn zrdia. Velkou vhodou nabjen iPhonu pes dokovac konektor. Pes kabel lze pipojit i iPad a pehrvat hudbu pmo z nj. Dky bluetooth streamovn mete pehrvat hudbu i z iPhonu z kapsy vaeho spolujezdce. Nevhodu vidme v nezobrazen pehrvan skladby na displeji a rdia. Dal zdrhelem je pipojen iPhonu 5 pes lighting konektor, kvli kterm se mus pouvat redukce

   Gateway Lite 3 BT stoj 3690K, cena dokovac kolbky je 890K. Instalace vtomto ppad stla 500K. Dal psluenstv pro Apple zazen do automobil mete zakoupit nawww.mp3auto.cz.

    


   The following two tabs change content below.
   fredaktor webu SuperMac.cz, absolvent VE, sportovec a spokojen uivatel produkt Apple.

Tags: ,