Instant Fitness: osobn fitness trenr na iPhone

Dnes jsme si pro vs pipravili jednu fitness aplikaci pro iPhone. Jmenuje se Instant Fitness a m ji na starost znam vvoji ze spolenosti Azumio. Aplikac Instant Fitness je vborn fitness trenr a mete se s n udrovat ve form, a u jste doma, vhotelovm pokoji nebo vposilovn.Tato posilovac aplikace na iPhone je vhodn jak pro naprost zatenky, tak pro pokroil. Vechna cvien, kter aplikace nabz, jsou seazena podle obtnosti. Mete si tedy vybrat trnink, na kter se pesn ctte. Instant Fitnesszatm nenabz monost volby eskho jazyka, ale vzhledem ktomu, e vechny cviky jsou doprovzeny plnohodnotnou animac, podle kter cvite, neml by to bt dn problm.

Po sputn aplikace na vs ek vodn obrazovka, ve kter si vyberete, jakou oblast byste chtli procviit. Jednotliv cviky jsou rozdleny do pslunch kategori:

 • svahou vlastnho tla
 • sinkami
 • svybavenm (posilovac lavice, atd.)
 • sgumovmi posilovai, expandry

posilovac aplikace na iPhone

Krom zloky Exercises nabz aplikace tak monost Workouts. Zde naleznete komplexn trnink bu celho tla nebo jednotlivch oblast (opt rozdlen do rznch kategori). Pro pedstavu si ukeme, jak takov vbr trninku vypad.

Na prvnm obrzku mete vidt, jak Full Body trninky nm aplikace nabz.

posilovac aplikace na iPhone

Vybereme si napklad trnink Windowmaker a dostaneme popisek trninku vetn ukzky jednotlivch cvik, kter cvien obsahuje.

Instant Fitness: posilovac aplikace na iPhone

Nenechte se zmst, Windowmaker neobsahuje pouze 4 cviky jak je vidt na obrzku, ale obsahuje cvik 11 a nen mezi nimi pestvka. Odvnm doporuuji Windowmaker absolvovat a uvidte, e toto cvien pat do kategorie hardcore.

Nyn se u dostvme ksamotnmu trninku. Cvienm ns doprovz pohybliv animace a hlasov doprovod. Dle jsou to ukazatele:

 • setu a opakovn
 • nsledujcho cviku
 • asu
 • prbhu trninku

posilovac aplikace na iPhone

Vppad poteby je mon trnink pozastavit a opt se knmu pozdji vrtit. Po dokonen trninku vm aplikace nabdne monost sdlet svj spch spteli a to za pomoci Facebooku nebo e-mailu.Samozejmou vlastnost aplikace je tak funkce Timeline, kde si mete kontrolovat, jak oblasti jste ve kter dny procviili a mt tak kontrolu nad svm cviebnm plnem.Aplikace tak nabz monost dodatenho dokoupen kondinch trnink na sporty jako:

 • ledn hokej
 • snowboarding
 • lyovn
 • rychlobruslen
 • cyklistika
 • bh

Akoliv by se mohlo zdt, e kvalitnch aplikac tohoto typu je na App Store mnoho, nen to pravda. Aplikaci pouvm u tet msc a nemohu si ji vynachvlit. V tomto ppad plat za mlo penz hodn muziky.

icon
Instant Fitness : 600+ exercises, 100+ workouts, home, exercise workout trainer, 7 minute workout, on-the-go personal mobile fitness trainer by Fitness Buddy and Instant Heart RateAzumio Inc.Health & Fitness$ 1.99Download

Tags: ,