Dlunek: mjte sv spolen vdaje pod kontrolou

Dlunek je k dispozici ji od roku 2011 a za tu dobu se stal pro mnoh uivatele nezbytnou aplikac pro ptele, spolubydlc, nebo kolegy, kte potebuj udret podek ve spolench vdajch. Aplikace se hod, kdy plnujete vlet ve skupin nebo prty a neustle ete „kdo co platil“ a „kdo by ml platit te“. Celkem si Dlunka sthlo vce ne 100 000 lid, prmrn hodnocen je 4,7 hvzdiky a k dispozici je peklad do 17 jazyk.

Dky Dlunkovi budete mt pi ruce ikovnou aplikaci, kter m za kadch okolnost pehled, kdo co zaplatil, kolik lid se na platb podlelo, a jak je mon dlunou stku vyrovnat. Dvody pro vlastnit a pouvat tuto aplikaci je mnoho. Kad nkdy vyrazil s partou na vlet a zjistil, e se vyskytla spousta spolench vdaj, kter je teba zaznamenat a pozdji vyeit. Zane to plnou ndr na prvn benznce, nsleduje placenm za parkovn, nkupem surovin na spolen vaen a na zvr se zaplat kreditkou v hospod. Na konci povedenho vletu zjistte, e cel seznam tenek narostl do obch rozmr, a ance to rozumn rozpotat, ani by dolo k dohadm, je skoro nulov. Pesn s tmto zmrem byl Dlunek navren, avak hodit se me i part spolubydlcch, kolegm v prci, rodinm a neboprm, kte chtj mt mezi sebou srovnan ty.

Tags: ,