Velk slevy na srii Grand Theft Auto na Mac

SriiGrand Theft Auto nen poteba pli pedstavovat. Jedn se o jednu z nejlegendrnjch sri her vbec. Kad dl zan podobn, kdy hr jako zloinec ve velkm mst pln koly svch boss a postupn stoup v hierarchii organizovanho zloinu. P plnn rznch kol hr poznv vemon zkout msta a seznamuje se vemi postavami. Budete se zde dopoutt loupe, vrad a dalch trestnch in v roli nebezpenho gangstera. Mimo hlavn mise tak me dittaxi, hasit pory, astnit se poulinch zvod i se dokonce uit ltat letadlem. SriiGrand Theft Auto se dostalo obrovskho spchu, dky absolutn svobod hre ve mst. Nejste svzn linernm plnnm kol, ale mete si sami vybrat, kter kol splnte dv a jakou k nmu pouijete strategii. Nyn vechny dly, co jsou na Mac AppStore, byly doasn zlevnny o 50%.

Tags: , ,