iLapse: pemnte svj iPhone v asosbrn nstroj

Aplikace iLapse umouje poizovat asosbrn zrychlen fotografie. Jedn se o zpsob zaznamenvn udlost tak, e snmkov frekvence zznamu je mnohem ni ne snmkov frekvence pi pehrvn. Finlnm vsledkem je zznam, sloen z jednotlivch fz, kter je voln pozorovateln pro lidsk oko. Nezapomete, e zbry, kter budete poizovat, mus bt v dlouhm asovm intervalu, aby jejich zobrazen ve zrychlenm tempu netrvalo pli krtkou dobu. Pro pedstavu, kdy nastavte, aby byl zaznamenan snmek jednou za 10 vtein, tak mte celkem 6 snmk za minutu, pehrvn potom bude ale 24,25 nebo 30 snmk za sekundu (dle volby). V kinematografii jsou bn pouity zznamy v du hodin, dn, tdn i msc, kter je lze pak mon pehrt bhem nkolika destek sekund. Aplikace je univerzln jak pro iPhone, tak iPad.

Tags: , , ,

  • Mkolarik

    Tez doporucuji Miniature….skvela kvalita a dobre filtry!!!