Jak uvolnit msto na disku od velkch soubor

Znme tu situaci, kdy ns pota upozorn, e na disku dochz msto. Mnohdy nm zabraj msto velk soubory, na kter jsme jaksi v prbhu asu zapomnli. Natst Mac OS X m v sob zabudovan nstroj, kter nm pome najt jakkoliv vt soubor.

  1. Otevete Finder.
  2. Stisknte klvesou zkratkuCommand + F pro hledn.
  3. V hornm panelu kliknte na Druh a z nabdky vyberte Jin. Ze zobrazenho panelu pak vyberte Velikost souboru.
  4. Opt v hornm panelu vyberte pole Je vcene a zadejte poadovanou velikost a jednotku.

Systm pak zane vyhledvat vechny soubory, kter odpovdaj zadanm kritrim. Pokud hledte velk soubory, tak se ujistte, e se prohledv opravdu cel disk (Tento Mac). Pokud chcete vyhledvat jen v jednotlivch slokch, tak si ji nejprve otevete ve Finderu a pot postupujte stejn od druhho kroku. V pravm rohu mete vyut funkci Uloit a vyhledan seznam soubor se ulo do postrannho panelu, kter si pak mete kdykoliv zobrazit. Tento seznam se prbn aktualizuje o soubory, kter odpovdaj zadanmu filtru.

Tags: ,