Archive | Duben, 2012

Jak uvolnit msto na disku od velkch soubor

Znme tu situaci, kdy ns pota upozorn, e na disku dochz msto. Mnohdy nm zabraj msto velk soubory, na kter jsme jaksi v prbhu asu zapomnli. Natst Mac OS X m v sob zabudovan nstroj, kter nm pome najt jakkoliv vt soubor. Otevete Finder. Stisknte klvesou zkratkuCommand + F pro hledn. V hornm panelu kliknte […]

Leave a comment Continue Reading →

Sledujte innost sytmu pmo v docku

Ulita Monitor activity je soust kadho Mac OS X. Mete jt pout pro sprvu vech bcch proces, vyuit disku a st. Vechny tyto informace vak mete mt iv pmo v docku. Spuste ulituMonitor activity z Aplikace > Ulity. Kliknte pravm tlatkem myi na jej ikonu v docku, zvolte pole Ikona v docku a vyberte jednu […]

3 Comments Continue Reading →