Jak automaticky uspodat emaily na Macu

Tdn email me bt unavujc innost, kter nm denn me vzt mnoho asu na daleko dleitj vci. Defaultn aplikace Mail nabz spousty monost jak si emaily automaticky roztdit podle uritch pravidel a uetit si tm spousty asu. My si te ukeme ty nejuitnj.

Barevn rozlien zprv

Nkter emaily by mly poutat vai pozornost hned jak pijdou a pot i dle, kdy je mte uloeny ve schrnce. Me se jednat o emaily z banky, od fa, ze koly a podobn. Zvraznit si je mete podle pjemce, odeslatele nebo pedmtu.

Pejdte na Mail > Pedvolby > Pravidla > Pidat. Jak mete vidt na piloenm nhledu, pravidlo barevnho oznaen emailu si lze znan pizpsobit. Napklad pjemce je mon zadat podle jeho emailu tak i podle i podle prvn psmena v adrese. Barvu si mete nastavit podle libosti.

Vytvoen automatick odpovdi

Pokud jedete napklad na dovolenou, kde budete bez internetovho pipojen, tak se vm me hodit funkce automatick odpovdi, kter odeslateli oznm, e mu odpovte a se vrtte z dovolen.

Pedvolby > Pravidla > Pidata podmnkch vyberete et a vpravo zvolte v osobn emailov et. Z akc zvolte Odpovdt na zprvu a Text odpovdi.

Automatick odpov me vypadat napklad takto:

Zvukov upozornn

Pokud dostvte vt mnostv email, tak si je mete rozliit i podle zvukovho upozornn. Vechny emaily maj normln nastaven upozornn Bing, kter snadno peslechnete. V Pravidlech opt vyberete podmnku od koho se m urit upozornn pehrvat, v Akcch zvolte Pehrt zvuk a vyberete si z pednastavench zvuk nebo si zvolte vlastn.

Automatick pesunut emailu do sloky

Toto pravidlo je uiten, kdy potebujete, aby se pchoz email okamit zaadil do urit sloky. Osobn povauji za mnohem pehlednj mt v jedn sloce vechny vpisy z banky, faktury z iTunes a podobn emaily. V Podmnkch vyberete email nebo jen jeho koncovku, ze kterho se maj vechny zprvy pesouvat do sloky, v Akcch zvolte Pesunout zprvu a vyberete sloku, kam se dan emaily budou pesouvat.

Tags: ,

  • damian

    Mus bt pota pi zadn zprvy automatick odpovdi zapnut? Nebo program mail komunikuje s nastavenm poskytovatele e-mailov sluby a je mono pota vypnout?

    dkuji za odpov.