Window Tidy: Efektivnj prce s okny

Kolikrt se vm u stalo, e jste potebovali mt oteven dva dokumenty najednou. M se to stv celkem asto. Uebnici mm naskenovanou v PDF a poznmky si dlm do Wordu. Nestl peklikvn oken je dost otravn. Samozejm, e si mohu ob okna zmenit a poskldat si je vedle sebe, ale posouvat okna run do poadovanho postaven je tak zdlouhav prce. Aplikace Window Tidy tento problm e za vs v podob pednastavenchlayout.

Tags: