TrafficVille: Obsluhujte semafory na run kiovatce

Existuje spousta her, kde je vam kolem ovldat dopravu ve virtulnm mst, ale mlokter se me pochlubit tm, e v n jako v prvn aplikaci zately dopravn prostedky na kiovatce doleva i doprava. M i spoustu dalch prvenstv a zajmavost, ktermi se odliuje od vech ostatnch. Pojte se te podvat na to, jak aplikace vypad na iPadu.

Tags: