TinkerTool: Objevte skryt funkce v Lionu

Tinker tool je velmi zajmav aplikace, kter vm umon pizpsobit a obohatit si operan systm Lion o velmi zajmav grafick a funkn vylepen. Vechny funkce jsou ji v tomto operanm systmu vestavn a aplikace TinkerTool je zpstupn i pro vs. Zkusm vm ukzat nejzajmavj zmny, kter jdou provst.

Finder


Show hidden and system files – Zobraz skryt a systmov soubory, kter normln nejsou ve Finderu vidt – jedn se napklad o systmov soubory .DS_Store.

Disable sound effects – Zake systmov zvuky (chybov hlky..)

Display Desktop feature- Po povolen tto funkce z plochy zmiz vechny ikony. Po zptnm zapnut plochy budou zase na svm mst.

Add „Quit“ item to Finder menu – Tohle je jedna z nejzajmavjch funkc v TinkerTool, kter vm umon pln vypnout Finder. Ten by normln zstal oteven v lit a byl by pouze skryt.

Show selected path in window title – V horn lit finderu uke msto nzvu sloky celou cestu k souboru.

2
Mezi dal nastaven Finderu pat monost, dky kter nebude operan systm zapisovat komente, pozici ikonek na ploe a dal atributy do souboru .DS_Store.Urit vs pot i monost zakzat spoustu monost Finderu jako napiklad odpojen externho disku, vyplen soubor na disk a dalch vc.

tab

Vechny funkce na obrzku mete pouvat pomoc Finderu, ale dky TinkerTool je mete zakzat

Dock


Dock
Use transparent icons for hidden applications – Kdy skryjete aplikace (+H), zstane pod n v lit svtit modr svtlko signalizujc, e je aplikace sputn. Nen vak nijak odlieno, jestli je aplikace skryt, nebo jestli je jen pod hromadou dalch oken. Po povolen tto funkce vechny skryt aplikace zprhledn.

 • pharmacy technician qualifications
 • best pharmacy
 • pharmacy degrees
  • Dock2

   Disable three-dimensional glass effect -Dal monost je zakzn trojdimenzionlnho efektu skla docku, kter po prav vypad jako z pedchozch operanch sytm. Zlom v grafice piel s Mac OS X Leopard, kter s sebou pinesl nov trojdimenzionln dock. Mete si alespo graficky pipomenout Pumu, Jagura, Pantera, a nebo tygra.

   Dock3

   Velmi pjemn je md jedn aplikace, kter pi pepnn mezi okny aplikac schov vechna ostatn. Neme se tak stt, e budete mt na pracovn ploe nepodek. („When switching to appliactions hide all others“)

   Pibyla taky nov animace Suck in neboli Vst, kter se npadn podob animaci Dina, je vak rychlej a ostej.

   Don’t allow to change size manually; Don’t allow to modify content – Nkolikrt jsem si pi spoutn aplikace prohodil jejich poad v docku. Dky TinkerTool mete dock zamknout a obsah mete zmnit a po povolen v nastaven aplikace. To stejn plat pro zmnu velikosti docku.

   Placement: Center/Start position/End position -Za zmnku urti stoj taky pozice docku. Msto standartnch pozic dole a po sranch obrazovky je tu pro litu nov msto. Mete si zvolit zarovnn k prav, nebo k lev stran.

   Dock4

   Add stack for recent items -V docku pibyde i nov sloka s poslednmi otevenmi aplikacemi, dokumenty, servery, svazky a poloky.Ukazuje se poslednch deset vc, kter jste oteveli.

   Posledni

   iTunes

    

   iTunes

   A na drobn vylepen se v iTunes zmnilo pouze hodnocen psniek. Msto standartnch pti mete pomoc TinkerTool hodnotit jednotliv skladby i pomoc plhvzdiek (Allow ratings with half stars). V iTunes jinak nen moc zajmavch vylepen.

   Safari

   safari
   Don’t show warning when closing unsubmitted form -V Safari mete vypnout upozornn, kter vs upozorn v ppad, e mte neuloen njak formul a chystte se vypnout prohle.

   Reset

   reset
   Reset to pre-TinkerTool state – Vrt zpt vechny zmny provedn aplikac TinkerTool.

   Prce s touto aplikac se mi moc lbila, cel prosted bylo user-friendly a prci s Mac OS X Lion mi to velice zpjemnilo. TinkerTool poskytuje mnohem vc funkc, ne jsem vyjmenoval. Sta ho jen vyzkouet.

   TinkerTool – FREE


   The following two tabs change content below.
   fredaktor webu SuperMac.cz, absolvent VE, sportovec a spokojen uivatel produkt Apple.

Tags: , ,