Sout o 6 promo kd k aplikaci Meteoric

Pipravili jsme pro Vs sout o vbornho download manaera – Meteoric, kterho jsme recenzovali tento tden. Ti promo kdy mme pro iPhone a dal ti pro iPad verzi. Soute se me zastnit kad, kdo si pidal Supermac na Twitter, Facebook a nyn u i na Google+. Sta jen sprvn odpovdt na otzky. Sout kon v nedli 13.11. 2011 ve 23:59. Vherce bude zveejnn v pondl 14.11. 2011 bhem dne na naich socilnch stch.
Hodn tst!

Tags:

  • Adam Kos

    Dobr den,
    dkuji za vhru, konene se s nm zadailo, ale jsem asi jelito, nevm jak aplikaci sthnout kdy mm promo kd. Myslel jsem e jsem teda inteligentnj:-D

  • Martin Kudrna
  • Adam Kos

    Staeno, dkuji mnohokrte…