1Password: Chrate si sv hesla

Kad den mi na internetu pibyde nov pihlaovac jmno a heslo, kter musm, nebo bych si alespo ml pamatovat. asto tak zapomenu na samotnou registraci a po zdlouhavm vyplovnm formul si mi zobraz, e u je mj email je registrovan. Hledal jsem njak program, kter by vechna moje hesla spravoval, a jsem nael 1Password, kter hld a pehledn zobraz vechna moje hesla. Aplikace je dostupn pro Mac, Windows a iOS. J vm te uki jak aplikace vypad na Mac OS X Lion.

password1

Po zadn Master Password -hlavnho hesla odemknete aplikaci. V ppad, e byste toto heslo zapomnli, nen jet ve ztraceno. Pi zadn patnho hesla vm aplikace nabdne dv monosti. Prvn -Password Hint zobraznpovdu hesla, kterou jste si nastavili pi instalaci aplikace, nebo vmi vybranou bezpenost otzku. Druhou monost, kterou vm aplikace nabdne, je odkaz na strnku s pklady chyb, kterch jste se mohli dopustit.

#
#

Po odemknut aplikace se oteve prvn zloka Logins, kam se zapisuj pihlaovac daje, jako teba k Twitteru, nebo k jakkoliv jin strnce i aplikaci. Vyplnte Username a Password a dle mete doplnit odkaz na strnku, poznmky, nebo tagy, podle kterch mete heslo v aplikace vyhledat.

Chcete-li zobrazit heslo, mete ho v aplikaci bu odkrt, nebo ho kliknutm zkoprovat. Druh monost se vyplat tak v ppad, e si nechte vygenerovat heslo, kter bude obsahovat zm znak vech velikost a znak.

Pi ukldn pihlaovacch daj u strnek jako Google, DropBox, nebo teba Facebook se msto modr zemkoule objev i ikonka strnky. Podle odkazu taky 1Password pozn, kterou strnku mte na mysli a v pravm hornm rohu vm uke nhled strnky. Mete si tam vloit jakkoliv jin obrzek.

#

Ukldat mete do samostatn kategorie tak daje potebn pro pihlen do vaeho emailu. Dky mnostv pol nebudete muset vyplovat v emailovm klientu vechny informace znovu, sta je snadn zkoprovat.Mete vyplnittyp pipojen, pihlaovac daje, server, slo portu a heslo.

#
#
Dal zajmav monost je monost uloen si vlastnIdentity,jako je obansk prkaz, pas, adresy a dal dokumenty.Vyplnit mete: Jmno a pjmen, Inicilny, Pohlav, Datum narozen, Zamstnn, Spolenost, obor, Pracovn pozice, Kompletn adresu, Telefonn sla a pezdvky na socilnch stch.

Tags: , ,