Dvody, pro si podit iPhone 4S

Po pedstaven iPhonu 4S se Apple setkal se stejn vlanou reakc jako pi uveden svho dvjho modelu 3GS. Mnoho oekvn se vkldala do vtho displeje, kter jet potvrzovaly „zaruen“ zprvy od nskch vrobc pouzder. V celm tomto humbuku je Apple tak trochu nevinn. Vtina oekvanch zlepen se vezla jen na vln spekulac zahraninch i domcch server o Apple. Jak se k, tisckrt opakovan le (spekulace) se stane pozdji pravdou. Take po urit dob mnoz brali vt displej a dva pedstaven iPhony jako hotovou vc. iPhone 4S ale urit nen pstroj k zatracen. Pojme si ukzat hlavn dvody, pro si 4S koupit.

Vkon

Apple vsadil na stejn procesor, jako obsahuje iPad 2. Jedn se o dvoujdrov procesor A5, kter m 2x tak vt vkon ne jeho pedchdce v iPhonu 4. Grafick ip je dokonce 7x rychlej. Tyto zlepen budou nejvce patrn u nronch aplikac a her. Na druhou stranu j osobn hraji radji na iPadu ne na iPhonu. Je sice hezk, e uivatel iPhone 4S budou moci hrt graficky nronj hry, ale bohuel na stejn velkm displeji, kdy vm vtinou oba prsty zaberou tm 25% displeje. Nechme se vak pekvapit co nm vvoji pedstav za upraven aplikace a hry pro iPhone 4S.

Fotoapart

iPhone 4S dominuje 8Mpx ipem, kter umouje poizovatt fotografie s rozlienm a3264 x 2448 tzn. o 60% vce pixel ne iPhone 4. To umon vytisknout perfektn ist fotografie 8 x 10. Mezi dal vylepen pat objektiv, kter je o 50% svtelnj, tud poskytne mnohem vt ostrost. Apple tak vyzdvihuje, e pro lepsvtelnost f/2.4 pouil pt samostatnch oek, tedy vce, ne je nezbytn nutn. Zrove dodv, e to ada zkaznk nedocen.

Kamera

Pedchoz iPhone uml natet HD videa v rozlien1280720 pixel. iPhone 4S je schopen natet Full HD videa rozlien 1920×1080 pixel. Toto zlepen je doprovzen redukc umu, kter pomh natet videa v horch svtelnch podmnkch. Dal vznamnou funkc je stabilizace obrazu, kter kompenzuje tes rukou. Na dovolen v Egypt, kde je svtla dost, jsem natel krtk klipy, kter pak v iMovie vypadaly pkn, ale byla ctit prv absence stabilizanho pomocnka.

Siri

Nejvt prostor na leton keynote dostal n budouc digitln asistent. Siri doke na zklad rozpoznn vaeho hlasu odpovdt na triviln otzky – „Je zde v okol njak nsk restaurace?“ Siri v okamiku analyzuje va aktuln pozici s jeho databz restaurac a hned vm odpov co po nm dte. Siri tak doke uskutenit pkazy jako – „Napi manelce, e dom pijdu pozdji“ nebo „A pijedu dom, pipome mi, abych vzal z kufru drek pro syna„. Jedin mal mnus spov v tom, e muste bt pipojeni k internetu, protoe Siri komunikuje s Apple servery, aby mohl sprvn vyhodnotit v dotaz. iPhone 4S m k dispozici zatm beta verzi, kter obsahuje anglitinu, nminu a francouztinu. Uvidme, kdy se dokme tak esk verze.

Tags: ,