Skyfire: Pehrvejte Flash videa na iPhonu

Flash na iOS zazen je takov nekonc pbh. Kadou chvli se objev zprva, kter potvrzuje jednn mezi Apple a Adobe, pak se ve zase dementuje a oficiln pehrva Flash vide je stle v nedohlednu. Natst u del dobu se na Appstore nachaz webov prohle Skyfire, kter videa ve Flashi pehrv.

Skyfire pro iPad se mi do ruky dostal teprve ped pr dny, ale za tu dobu jsem u vyzkouel vechny jeho funkce. Nabz se otzka pro vlastn Skyfire kupovat, kdy mme Safari. Tuto otzka si poloili i vvoji tto aplikace, proto implementovali pr funkc navc, kter v Safari nenajdeme. Jedn se napklad o webov rozhrn Facebooku, Twitteru nebo Google Readeru, kter je k dispozici pmo v prohlei. Tyto funkce jsem bhem pouvn vbec nevyuil a povauji je za nepodstatn. Na druhou stranu bych kladn hodnotil ptomnost funkce ReadItLater, pomoc kter si mohu nechat njak lnek k peten pozdji. Dle bych zmnil funkciPrivate browsing, dky kter se neukldaj dn zznamy o prohlen do historie ani do cookies.

Ale vrme se k Flashi. Skyfire toti flashov videa obchz takovou jednoduchou klikou. Pokud si otevete njakou strnku, kde se nachz spustiteln video ve Flashi, tak Skyfire ho detekuje a zane ho analyzovat. To vm d vdt pes malou ikonu vlevo dole v lit. Kdy je video sprvn detekovno, tak se objev na tom samm mst mal okno, kter vs informuje, e flashov video je pipraven se konvertovat. Ano tete sprvn. Cel hek spov v tom, e videa se restreamuj pes servery Skyfire Labs do podoby, kterou pak normln spustte. Cel tento proces trv destky vtein na Wifi, na 3G ho nemm monost na iPadu vyzkouet. Bhem pehrvn videa se nejde pesouvat a kvalita je mizern. Urit neekejte tak snadn prbh a kvalitu obrazu jako teba u iVysln. Nkdy se stane, e ani flashov video nespustte, protoe ho Skyfire jednodue nedetekuje.

Tags: