Kde najdeme originln soubory fotografi z iPhoto

iPhoto je vborn sprvce fotografi na Mac OS X. Nkdy se ale obas stane, e z rznch dvod potebujete originln soubor fotografie. M se to obas stv, kdy potebuji uritou fotku naimportovat do jin aplikace, nebo si prost fotky chci nahrt na flashku. A te problm – kde ty fotografie najt? Ve zle na verzi iPhoto, kterou pouvte.

iPhoto 9 a novj:

/Obrzky/iPhoto Library/Masters/

iPhoto 8 a star

/Obrzky/iPhoto Library/Originals/

Nali jsme ikonu iPhoto Library, klikneme na n, ale spust se nm jen samotn iPhoto. Proto na iPhoto Library klikneme jen pravm tlatkem myi a vybere poloku Zobrazit poloku balku (Show Package Contents). Te u sta jen najt sloku Masters nebo Originals podle va verze iPhoto. Fotografie jsou zde roztdn podle roku, msce a dne pozen. Nezle pitom z jakho zazen byly pozeny – iPhone, iPad nebo digitln fototapart – je to jedno. Fotografie mete libovoln koprovat, ani by se njak rozhodila vae alba v iPhoto. Originl vak mus vdy zstat na svm mst.

Tags: ,