Jak vloit svj podpis do PDF souboru

Mac OS Lion zahrnuje novou funkci v Nhledu, kter umouje vytvoen digitln podoby vaeho podpisu pomoc vmi podepsanho papru drenho ped webkamerou. Tento podpis pak mete pout v jakmkoliv PDF souboru a uette as za tisk a nslednho skenovn dokumentu.

Nejdve si tedy vezmte bl kus istho papru a podepite se na nj ervwnou nebo modrou propiskou. Pak si spuste Nhled > Pedvolby > Podpisy a pot kliknte na Vytvoit podpis.

Uchopte podepsan papr a namite ho ped webkameru, snate se mt modrou linku pod podpisem. Po pr vteinch kamera rozpozn v podpis zobraz ho vpravo v nhledu. Pokud jste s vsledkem spokojeni, tak kliknte na Pijmout.

Tags: , ,

  • Guest

    dky, za nvod :)

  • Stewie

    dky za nvod :)