Jak vytisknout obrzky vaich videoklip v iMovie

Pokud nkdy tvote sloitj projekt v iMovie, tak by se vm urit hodilo ho mt na tak na pape. Mte pak lep vizuln pehled o celm tvrm procesu. iMovie dv monost tisknout videoklipy, kter vidte na monitoru. To vm dv monost si run vepsat poznmky a pracovat off-line. Postupujte podle nsledujcch krok.

Pokud chcete vytisknout cel Event, tak kliknte kdekoliv v rmci Eventu, dle zvolte File > Print Event z iMovie menu. Pot budou vechny klipy z Events vytisknuty (ne jen ty na kter jste klikli.

Jestlie chcete vytisknout pouze video, kter je soust uritho projektu, tak kliknte dvakrt na Project, kter chcete tisknout v Project Library a otevete ho. Pot zvolte File > Print Project. Stejn jako v kroku ve, vechny klipy, kter jsou v rmci Project budou vytitny.

Tags: ,