Jak editovat fotky v jinm programu ne iPhoto

iPhoto vm umouje provdt zkladn pravy jako teba rotaci, nastaven kontrastu, nebo vymazn efektu ervench o. Ale obas zjistme, e bychom potebovali njakou sloitj pravu fotografie. Zde si vysvtlme jak nastavit jin program pro editaci fotografi.

Zaneme otevenmiPhoto > Preferences. Pot zvolme monost Advance a vyberemeIn application z nabdky Edit photo.


V dialogu Open vyberete aplikaci, kterou chceme pout pro editaci naich fotografi a kliknte na Open.


Pot, cojste zmnilinastaven, vyberte fotografiivalbu a kliknte na Edit.Msto oteven v iPhoto se fotografie oteve v programu, kter jste vybrali. Nyn si mete upravovat svfotografie. Dvejtepozorna zmnunzvu souborunebo formtu.Pi ptmotevenobrzku vaplikaci iPhoto uvidtezmny.

Tags: